siostraizabela.pl zdjęcie siostry Izabeli

Zofia Łuszczkiewicz (1898-1957), siostra zakonna , imię zakonne: Izabela, współpracowała z AK i WiN, pomagała Adamowi Doboszyńskiemu. Urodziła się 23 IV 1898 r. w Krakowie.

Była najstarszym z pięciorga dzieci Michała Łuszczkiewicza i Kazimiery z domu Łakocińskiej. Miała dwie siostry: Marię i Kazimierę oraz dwóch braci: Antoniego i Józefa. Ojciec Zofii był adwokatem, a matka zajmowała się domem.

Przyszła zakonnica została wychowana w duchu patriotycznym. Jej krewni byli silnie związane z Uniwersytetem Jagiellońskim. Rodzina początkowo zamieszkiwała przy ul. Radziłowskiej 9, a następnie św. Anny 3 w Krakowie. W tej samej kamienicy mieszkała rodzina Doboszyńskich, a dzieci Łuszczkiewiczów bawiły się z młodym Adamem Doboszyńskim i jego siostrą Jadwigą. czytaj więcej